OPN

Jedyny na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jednocześnie powierzchniowo najmniejszy w Polsce Park Narodowy. Mimo tego zaliczany do najpiękniejszych krajobrazowo i najcenniejszych przyrodniczo w kraju. Został utworzony 14 stycznia 1956 /jako szósty w Polsce park narodowy/ w celu ochrony naturalnego krajobrazu doliny Prądnika...

W Ojcowskim PN niezwykle bogato reprezentowana jest flora (ponad 30 zbiorowisk roślinnych i ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych, ponad ...

Fauna jest równie liczna jak flora. Naliczono, że tak mały teren zamieszkuje ok. 6000 gatunków zwierząt, a szacuje się, że w miarę postępu badań liczba ta może wzrosnąć do 11 tys. gatunków...

Dolina Prądnika objęta ochroną przez Ojcowski Park Narodowy to fenomenalny przykład krasu jurajskiego. W obszarze parku znajdują się niemal wszystkie występujące na Jurze formy krasowe. 

Oprócz wartości przyrodniczo-krajobrazowych Ojcowski Park Narodowy posiada na swoim terenie wiele ciekawych zabytków będących dziełem rąk ludzkich. Najcenniejsze z nich to:

  • perła polskiego renesansu - zamek w Pieskowej Skale z Muzeum ...

Przez Ojcowski PN przebiega gęsta sieć szlaków turystycznych umożliwiających dogodne docieranie w najbardziej interesujące zakątki Doliny Prądnika...