Parki Krajobrazowe

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy o powierzchni 6.398 ha jest położony na terenie gminy Kraków, Czernichów i Liszki.

Obejmuje on malowniczy fragment doliny Wisły powyżej Krakowa. Główna część parku obejmuje...

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie rozciąga się na powierzchni 21.031 ha od Michałowic po Bukowno na terenie gmin: Bukowno, Jerzmanowice - Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Ze względu na dużą rozległość obszaru...

Dłubniański Park Krajobrazowy o powierzchni 10.937 ha, położony na obszarze gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż i Zielonki

Obejmuje górny odcinek doliny rzeki Dłubni na odcinku...

Park Krajobrazowy utworzony w 1998 r. mocą rozporządzenia Wojewody Częstochowskiego Nr 28/98 z 21 grudnia 1998r. Od 1 stycznia 2000 r. Park wszedł w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego /rozporządzenie Nr 222/99 Wojewody Śląskiego z 19 listopada 1999 r./

Park zajmuje powierzchnię 38.701 ha a otulina...

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd ma powierzchnię Powierzchnia parku to 600,85 km2, otuliny 483,88 km2 i jest największym parkiem krajobrazowym na Jurze i jednym z największych w Polsce. Ciągnie się on od  Częstochowy po Olkusz, obejmuje okolice Olsztyna, Złotego Potoku, ...

Rudniański Park Krajobrazowy (5.680 ha) leży na terenie gmin Alwernia, Czernichów i Krzeszowice. 

W jego obrębie znajdują się cenne pod kątem przyrody...

Park Krajobrazowy Stawki (pow. 1.732 ha/otulina 2.434 ha) koło Przyrowa jest najmniejszym z "jurajskich" rezerwatów. Ze względu na jego położenie poza właściwą Wyżyną Krakowsko-Częstochowską /w Niecce Włoszczowskiej/ różni się również jego charakter.

Tenczyński Park Krajobrazowy (14.046 ha) został utworzony na terenie gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Trzebinia, Wielka Wieś i Zabierzów. Obejmuje on m.in. Garb Tenczyński i Puszczę Dulowską.

W obrębie tego parku utworzono 5 rezerwatów...

Załęczański Park Krajobrazowy został utworzony 5 stycznia 1978 r. mocą uchwały nr XII/50/78 WRN w Sieradzu. Leży na terenie dwóch województw: łódzkiego i śląskiego, w tym w śląskim zajmuje powierzchnię 8.770 ha, a otulina 27.170 ha. Projekt opracowała Adela Hibner z Biura Planowania Przestrzennego w Sieradzu...