Szlak Łącznikowy Parking - Rezerwat Góra Zborów

Opublikowano: środa, 21, czerwiec 2017

0,9 km 

PARKING przy J. Głębokiej przy drodze Żarki- Kroczyce (0,0 km) połączenie ze szlakami rowerowymi czarnym i zielonym ze Skał Rzędkowickich - Jaskinia Głęboka (0,1 km) odejście rowerowych szlaków czarnego i zielonego do drogi na Dzibice i CMK - REZ. GÓRA ZBORÓW przełęcz między G. Zborów i pasmem Kołoczyk (0,9 km) styk z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd i Transjurajskim Szlakiem Konnym z Morska przez szczyt G. Zborów do Zdowa oraz zielonym Szlakiem Rzędkowickim z Rzędkowic do Kostkowic

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.