Szlak Okrężny Wokół Doliny Szklarki

Opublikowano: niedziela, 02, lipiec 2017

znaki czerwone 6,0 km

SZKLARY droga Dubie-Jerzmanowice na dnie Doliny Szklarki (0,0 km) początek czarnego szlaku Szklary-Radwanowice - początek trawersu wschodniego zbocza Doliny Szklarki (0,2 km) - wejście do rez. dolina Szklarki (0,3 km) odbicie czarnego szlaku do Radwanowic - wyjście z rez. Dolina Szklarki na drogę Jerzmanowice-Łazy (2,0 km) połączenie z zielonym szlakiem z Łaz - JERZMANOWICE dno Doliny Szklarki (2,1 km) koniec zielonego szlaku Jerzmanowice-Wierzchowie - JERZMANOWICE okolica źródła Pióro (2,2 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z okolic J. Nietoperzowej - początek trawersu zachodniego zbocza doliny Szklarki (2,5 km) - okolice skały Łysa (3,0 km) odejście zielonego szlaku rowerowego do Jerzmanowic-Kol. Zachodnia - droga Gotkowice-Szklary (3,6 km) - okolice skał Cisówki (4,2 km) - droga Dubie-Jerzmanowice na dnie Doliny Szklarki (5,6 km) - SZKLARY koniec pętli szlaku (6,0 km) początek czarnego szlaku Szklary-Radwanowice

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.