Szlak Jaskiniowców

Opublikowano: niedziela, 02, lipiec 2017

znaki zielone 9,97 km

SMOLEŃ parking w przysiółku Podlesie kierunkowskaz szlaku(0 km) styk z czerwonym szlakiem pieszym i rowerowym Orlich Gniazd z Doliny Wodącej do okolic zamku w Smoleniu - ścieżka równoległa do głównej drogi - kierunkowskaz szlaku (0,17 km) skręt szlaku na południowy-wschód (w lewo) - (0,22 km) wejście do lasu - podnóże SKAŁ ZEGAROWYCH J. Zegar (0,4 km) - SKAŁY ZEGAROWE (0,45 km) - JASKINIA JASNA KOŁO SMOLENIA kierunkowskaz szlaku (0,6 km) Stąd opcjonalnie bez znaków można wejść na szczyt Skał Zegarowych skąd roztacza się malowniczy pejzaż Doliny Wodącej. Uwaga! Mimo istnienia łańcuchów i wejście na skały może grozić śmiertelnym upadkiem, zatem wejście wyłącznie na swoją odpowiedzialność! - kierunkowskaz szlaku (0,7 km) wyjście z lasu Uwaga! Szlak może być słabo oznakowany ze względu na gospodarkę orną stosowaną na tym terenie. Należy trzymać się obrzeża lasu w kierunku północno-wschodnim (w lewo), przejść tak brzegiem łąki i pola wcinających się w las na kształt zatoczek aż do osiągnięcia wyraźnej ścieżki między polami odchodzącej w kierunku wschodnim z widocznym z daleka słupkiem z kierunkowskazem szlaku - kierunkowskaz szlaku (1,15 km) skręt na południe (w prawo) w stronę polnej kapliczki stojącej nieopodal - wąwóz (1,25 km) - kierunkowskaz szlaku (1,43 km) ostry skręt w lewo obok sosen - na południe Skały Krzywość (1,56 km) - skrzyżowanie dróg polnych pod Kyciową Skałą (2,27 km) wejście pod górę na wprost słabo widoczną ścieżką  na łące - skręt w prawo (na południe) do szczyt wzgórza ze skałkami  - KYCIOWA SKAŁAkierunkowskaz szlaku (2,47 km) szczyt skały stanowi doskonały punkt widokowy na wzniesienia Doliny Wodącej oraz Strzegową - Uwaga! Ze względu na przebieg trasy polami uprawnymi należy zachować szczególną ostrożność na poruszający się ścieżkami sprzęt rolniczy. Na polach zaleca się zwracać uwagę na zmiany kierunku biegu szlaku - nieużytkami dojście do południowego skraju wzniesienia Skały Kyciowej (2,57 km) na południe Skała Biernatowa - (2,6 km) osiągając drogę polną wciętą na kształt miniaturowego wąwozu szlak skręca w prawo na zachód - kierunkowskaz szlaku (2,62 km) skręt w lewo (na południe) przy samotnym drzewie po prawej stronie - (2,82 km) ostry skręt w lewo (na południowy-wschód) na łąkę wzdłuż miedzy - (2,91 km) droga polna - skrzyżowanie dróg polnych kierunkowskaz szlaku (3,05 km) skręt szlaku w stronę zachodnią - skrzyżowanie pod Skałą Pośrednicą (3,44 km) - kierunkowskaz szlaku (3,67 km) skręt w lewo (na południe) do widocznej ściany lasu - las o charakterze zbliżonym do lasów beskidzkich - skrzyżowanie z asfaltową drogą ze Strzegowy-Poduchowne kierunkowskaz szlaku (4,37 km) skrzyżowanie z czarnym szlakiem Partyzantów Ziemi Olkuskiej ze Strzegowej do Ryczowa i ścieżka rowerową ze Strzegowej do Doliny Wodącej - polna droga na południe - kierunkowskaz szlaku (4,83 km) skręt w lewo (na wschód) w słabo widoczna początkowo drogę polną w kierunku widocznego w oddali wzniesienia Jamy - kierunkowskaz szlaku (5,51 km) rozwidlenie ścieżek pod skałą Jamy - WZGÓRZE JAMY kierunkowskaz szlaku (5,57 km) z J. Jasna w Strzegowej. Warto też wspiąć się na szczyt wzniesienia Jamy aby obejrzeć wylot okna w stropie jaskini. Uwaga! Zachować szczególną ostrożność. Zbyt bliskie podejście do krawędzi otworu lub urwisk grozi śmiertelnym upadkiem! - przejście w kierunku południowym przez wzniesienie do pól - Uwaga! Szlak prowadzi przez jedno pole do biegnącej dalej drogi polnej. W lato, przed żniwami ten fragment jest oznaczony przez właściciela pola taśmami wyznaczającymi udostępnione miejsce jako droga przejazdowa łącząca ślepe drogi -  kierunkowskaz szlaku (5,91 km) skręt w prawo w kierunku zachodnim Uwaga! W czasie wizytacji szlaku pod koniec sierpnia 2006 r. brakowało tego bardzo ważnego kierunkowskazu, być może z powodu utrącenia go przez maszyny rolnicze w czasie żniw - (6,54 km) połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Dłużca skręt w prawo - skręt w lewo w drogę w kierunku lasu (6,66 km) odejście niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich do Doliny Wodącej - skrzyżowanie w lesie (6,94 km) skręt w prawo - wyjście z lasu (7,17 km) - ścieżka w kierunku północno-zachodnim - ŹRÓDŁO TARNÓWKI kierunkowskaz szlaku (7,71 km) tzw. "wieczne źródło" w którym przetrwał reliktowy wypławek alpejski - skrzyżowanie z drogą do Domaniewic (7,79 km) - rozwidlenie ścieżek (7,92 km) skręt w prawo połączenie z czarnym szlakiem Partyzantów Ziemi Olkuskiej z Ryczowa - rozwidlenie ścieżek wejście do DOLINY WODĄCEJ kierunkowskaz szlaku (8,05 km) skręt w lewo połączenie ze ścieżką rowerową i z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Dłużca - (8,45 km) skręt w prawo i strome podejście połączenie z okrężną czerwoną ścieżką dydaktyczną po Dolinie Wodącej i odbicie niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich i rowerowej ścieżki dnem Doliny Wodącej - szczytowe ostańce wzgórza GRODZISKO PAŃSKIE z obszernym grodziskiem (8,46 km) - na zachód wzgórze Grodzisko Chłopskie - odbicie okrężnej czerwonej ścieżki dydaktycznej po Dolinie Wodącej - wyjście z lasu na ścieżkę biegnącą dnem doliny Wodącej (9,82 km) połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd z Bydlina i niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Dłużca - podnóże SKAŁY BIŚNIK kierunkowskaz szlaku (9,97 km) Skała z z J. Psią i J. Na Biśniku, w której odkryto najstarsze w Polsce ślady bytności człowieka neandertalskiego Czerwony szlak orlich Gniazd biegnie do parkingu w przysiółku Podlesie (początek szlaku Jaskiniowców) i dalej w północne okolice zamku Smoleń, zaś niebieski Warowni Jurajskich biegnie o południowe okolice zamku Smoleń

 

Szlak Jaskiniowców powstał jesienią 2005 roku ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz Centrum Kultury w Wolbromiu. Pomysłodawca - Wiesław Biernacki

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.