Szlak Kroczycki (d. Morski)

Opublikowano: niedziela, 02, lipiec 2017

znaki czarne 10,0 km

RZĘDKOWICE PKS (0 km) połączenie z zieloną trasą rowerową Hotelu Ostaniec ze Skał Rzędkowickich - RZĘDKOWICE szkoła (0,9 km) - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak podchodził od północnego zachodu stokiem wzgórza pod zamek w Morsku pomijając obecną dolną stację wyciągu - MORSKO dolna stacja wyciągu narciarskiego (4,5 km) - (4,6 km) połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd i szlakiem konnym ze Skał Podlesickich i rez. G. Zborów oraz odbicie zielonej trasy rowerowej Hotelu Ostaniec do Podlesic - MORSKO stacja górna wyciągu (5,0 km) - zamek Morsko (5,1 km) połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich i czerwonym rowerowym Orlich Gniazd z Podlesic - zamek Morsko (5,2 km) odbicie czerwonego szlaku Orlich Gniazd do Okiennika Wielkiego oraz niebieskiego Warowni Jurajskich i czerwonego rowerowego Orlich Gniazd do Skarżyc - (5,3 km) odbicie szlaku konnego do Okiennika Wielkiego - na północ od szlaku Dziadowa Skała (5,5 km) - południowy skraj Lgotki (7,8 km) - JEZIORKI (8,6 km) - wzgórze Bliszczowa (9,1 km) cmentarz wojenny - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak przechodził przez Bliszczową na północny-wschód pod kościół w Kroczycach z pominięciem odcinka biegnącego wzdłuż trasy Zawiercie-Szczekociny - KROCZYCE PKS (9,9 km) połączenie z żółtym szlakiem Zamonitu z Siamoszyc - KROCZYCE kościół (10,0 km) odbicie żółtego szlaku Zamonitu w Skały Kroczyckie

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.