Szlak Łazy - Błojec

Opublikowano: niedziela, 02, lipiec 2017

znaki niebieskie 10,0 km

ŁAZY PKP (0,0 km) połączenie z zielonym Szlakiem Tysiąclecia z Ciągowic, początek i odejście zielonego rowerowego szlaku na wzgórze Dąbrówka przez Niegowonice oraz początek i wspólny bieg z czarnym szlakiem rowerowym - ŁAZY (0,3km) odbicie czarnego rowerowego szlaku do Młynka - ŁAZY kościół (1,0 km) odbicie zielonego Szlaku Tysiąclecia do Rokitna Szlacheckiego - MŁYNEK (2,5 km) połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Łaz MŁYNEK (2,6 km) odbicieczarnego szlaku rowerowego do Mitręgi - droga Ogrodzieniec-Dąbrowa Górnicza (5,6 km) - Góra Żydowska (6,1 km) - Góra Okrąglica (6,6 km) - (7,0 km) skrzyżowanie z żółtym Szlakiem Zamonitu z Niegowonic do Centurii - GRABOWA (7,7 km)połączenie z czarnym szlakiem łącznikowym od Szlaku Zamonitu (możliwość dojścia do Centurii) - GRABOWA pętla autobusowa (8,4 km) odejście pieszego czarnego szlaku do schroniska PTSM w Grabowej - BŁOJEC pomnik martyrologii (10,0 km) styk z czarnym Szlakiem Partyzantów Ziemi Olkuskiej i zielonym rowerowym z Niegowonic do Chechła

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.