Szlak im. Barbary Rychlik

Opublikowano: niedziela, 02, lipiec 2017

znaki czarne 30,2 km /nr ewid. SL-7004/

KORWINÓW PKP (0 km) początek zielonego szlaku rowerowego do Zawodzia i styk z żółtym szlakiem rowerowym Przełomu Warty z Kręciwilka do Zawodzia - most na Warcie (0,4 km) - skrzyżowanie z torami kolejowymi (1,2 km) - (1,4 km) skrzyżowanie z niebieskim szlakiem rowerowym Dębowcówka z Kręciwilka do Dębowca - (3,9 km) połączenie z zielonym szlakiem Walk 7. Dywizji Piechoty z Kręciwilka - (4,3 km) odbicie zielonego szlaku Walk 7. Dywizji Piechoty do rez. Sokole Góry - OLSZTYN (6,6 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Biskupic - OLSZTYN (6,8 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego do Skrajnicy i skrzyżowanie z czarnym szlakiem rowerowym z rynku w Olsztynie do SkrajnicyOLSZTYN Rynek (7,6 km) Nad miasteczkiem wznoszą się ruin zamku królewskiego jedne z największych w Polsce. Węzeł szlaków: czerwony szlak Orlich Gniazd z rez. Sokole Góry do Kusiąt, czarny szlak im. Barbary Rychlik, szlaki rowerowe: czerwony z Kusiąt do Przymiłowic-Kotysowa, czarny Olsztyński z Częstochowy do Zrębic, zielony Wokół Gór Sokolich z Kusiąt do Biskupic oraz transjurajski szlak konny ze Zrębic do Kusiąt. Początek  szlaków rowerowych: niebieskiego im. Kacpra Karlińskiego do Biskupic, żółtego Przełomu Warty do Brzyszowa i zielonego do Skrajnicy - OLSZTYN Szopka Olsztyńska (7,7 km) - OLSZTYN (8,1 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego do Skrajnicy - parking pod Biakłem i Lipówkami (8,6 km) odbicie szlaków rowerowych niebieskiego K. Karlińskiego i zielonego do Biskupic - G. Biakło (9,1 km) - (9,5 km) połączenie z zielonym szlakiem Walk 7. Dywizji Piechoty - (9,8 km) odbicie zielonego szlaku Walk 7. Dywizji Piechoty do Siedlca - północna granica rez. Sokole Góry (10,2 km) - (10,9 km) skrzyżowanie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd i czarnym szlakiem rowerowym ze Zrębic do Olsztyna - na północ G. Knieja - (11,7 km) połączenie ze szlakiem konnym z Olsztyna - (12,3 km) połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich i zielonym rowerowym z Przymiłowic-Kotysowa - na wschód Skałki św. Idziego (12,6 km) odbicie niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich, zielonego rowerowego i konnego do Zrębic - (13,5 km) skrzyżowanie z czarnym szlakiem rowerowym ze Zrębic do Olsztyna - (13,9 km) skrzyżowanie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd ze Zrębic do rez. Sokole Góry i początek szlaku konnego do stajni "Biały Borek" wBiskupicach - wejście do REZ. SOKOLE GÓRY (14,2 km) - przełęcz między górami: Karzełek na północy i Jodłowa na południe - granica REZ. SOKOLE GÓRY (15 km) - (15,2 km) skrzyżowanie z zielonym szlakiem Walk 7. Dywizji Piechoty z Olsztyna do Siedlca i połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym K. Karlińskiego z Olsztyna - BISKUPICE (16,2 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym ze Zrębic - BISKUPICE kościół (16,5 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego do Olsztyna i połączenie z zielonym szlakiem Chorońskim z Choronia - BISKUPICE schronisko sezonowe PTSM (16,8 km) zakończenie zielonego szlaku Chorońskiego - SKROBACZOWIZNA (19,1 km) połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Choronia, skrzyżowanie z zielonym szlakiem rowerowym z Choronia do Zaborza i odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Zaborza - (19,9 km) połączenie z żółtym szlakiem Zamonitu z Zaborza - (20,3 km) odbicie żółtego szlaku Zamonitu do Poraja PKP i czerwonego rowerowego do Przybynowa - stawy na rzece Ordon (21,7 km) - (22,7 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Poraja i Przybynowa - MASŁOŃSKIE - NATALIN PKP (24 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego do Przybynowa i Żarek Letnisko - MASŁOŃSKIE droga Poraj-Myszków (24,5 km) - brzeg Zalewu Porajskiego przy "Rybaczówce" (24,9 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Żarek Letnisko , Kuźnicy Starej i Gężyna - skraj PORAJA (27,7 km) odbicie odnogi rowerowego szlaku zielonego do Poraja PKP i połączenie z zielonym szlakiem Chorońskim z dworca PKP i Choronia - odpływ Warty z Zalewu Porajskiego (28,3 km) - JASTRZĄB(29 km) odbicie odnogi zielonego szlaku rowerowego do centrum wsi - (29,8 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego do Kuźnicy Starej - JASTRZĄB parking przy OW "Hutnicza Radość" (30,2 km) zakończenie zielonego szlaku Chorońskiego 

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.