Historia Jury

około 250.000 - 115.000 lat p.n.e. (starszy paleolit) - do najciekawszych obiektów z okresu trzeciego zlodowacenia (tzw. środkowopolskiego /Riss/ zaliczyć należy najstarsze w Polsce znaleziska z Jaskini Ciemnej w Ojcowie, w której natrafiono na ślady dwukrotnego przebywania myśliwych. Niewielka liczba znalezionych zabytków ...

1.650 - 650 lat. p.n.e. - W początkowej fazie epoki brązu oprócz wyrobów brązowych występowały u nas również wyroby ze złota oraz mosiądzu. Na początku epoki tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej zamieszkiwały grupy kultury ceramiki sznurowej, która wyodrębniła się ...

650-400 r. p.n.e. - okres trwania tzw. okresu halsztackiego. W okresie tym dominuje kultura łużycka, która wykształciła się już w III okresie epoki brązu (około 1200-1000 r. p.n.e.). U schyłku epoki brązu nad wychowem zwierząt dominować zaczęła uprawa roli. W okresie halsztackim rozwinęła się technika ...

przełom V i VI w. - cmentarzysko w Olsztynie koło Częstochowy ze znaleziskami nawiązującymi do okresu "rzymskiego". Jego datowanie przez J. Szydłowskiego metodą C14, co spowodowało, że nie wyklucza się możliwości datowania schyłku okresu "rzymskiego" na ten właśnie okres

VI-VII w. - powstają pierwsze prymitywne grodzisk ...

po 966 - budowa rotundy Najświętszej Marii Panny na Wawelu w Krakowie oraz II a później III kościoła Salwatora w Krakowie

973-974 - nad częścią Małopolski po Kraków panuje państwo Czeskie ...

XI w. - prawnuk Bolesława Chrobrego - Bolesław Śmiały - aby być bliżej Rusi (władca ten zajął się odzyskiwaniem grodów czerwieńskich jako dawnych grodów lechickich) przeniósł siedzibę monarszą z Gniezna do Krakowa. Budowa rotundy św. Michała na Skałce i kościółka św. Benedykta

XII w. - powstają katedry i kościoły opackie m.in. w Krakowie (I i II katedra na Wawelu) i Tyńcu. Krakowska szkoła katedralna rozporządzała wówczas znaczną biblioteką. W okolicach Krakowa rozpowszechniona była budowa kościołów jednonawowych, czworobocznych z absydami (Siewierz) oraz kościołów z kwadratowym ...

XIII w. - powstają pierwsze zamki na Jurze, która po raz kolejny zyskuje na znaczeniu dzięki swojemu ukształtowaniu. Granica między Polską a Śląskiem przebiegała wzdłuż Przemszy, Warty, Liswarty i Prosny. Powstaje wówczas m.in.: drewniany zamek "Lipowiec" wybudowany przez biskupa krakowskiego Prandotę ...

XIV w. - Diecezja krakowska sięgała od Śląska i rzeki Pilicy do Kamieńca Podolskiego i za Karpaty na Ziemię Spiską, co stanowiło olbrzymie terytorium. Biskupi krakowscy zwykle przesiadywali w Kielcach, Iłży lub Bodzentynie, gdzie posiadali swoje pałace. Gdy kapituły innych biskupstw wysyłały ...

XV w. - utrata znaczenia małych strażnic obronnych (m.in. Ryczów i Suliszowice), które ostatecznie wysadzono w powietrze

Szczególny rozkwit wśród zakonu Cystersów zauważalny był szczególnie zauważalny w klasztorze w Mogile. Żyjący...

XVI w. - rozwój reformacji znajdującej ośrodki w Krakowie i Aleksandrowicach koło Krakowa. Kościół tworzy rozległe dobra. Kraków nadal jest bardzo ważnym ośrodkiem drukarskim. W tym okresie wybudowano zbór kalwiński w Aleksandrowicach ...

XVII w. - Starowolski opisując znaczniejsze miejsca, mówi, że: "...od Olkusza do Krakowa niezliczona jest liczba wspaniałych gmachów, w guście włoskim zbudowanych, tak, że wymienić wszystkich niepodobna."

Nadal zauważalny wśród mieszkańców...

XVIII w. - budowa pałacu w Będzinie w pobliżu zamku, który znacznie podupadł i został przeznaczony przez władze pruskie do rozbiórki

Powstanie śródleśnej osady Bór Zapilski ...

XIX w. - po włókiennictwie najbardziej rozwinęło się górnictwo. Poza Górnym Śląskiem, który był głównym rejonem produkcji węgla, poważniejsze ilości tego surowca wydobywano w południowo-zachodniej części Królestwa w rejonie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Produkcja tego regionu była kilkakrotnie niższa od produkcji górnośląskiej, a i tempo wzrostu ..

początek XX w. - w Krakowie wewnątrz partii PPS zaczynają się krystalizować lewicowe elementy podobnie jak w Warszawie i Łodzi.

W Borownie mieściły się słynne stajnie koni wyścigowych braci Edwarda i Jana Reszke, wybitnych polskich śpiewaków...

w okresie II wojny światowej - w Będzinie funkcjonował niemiecki obóz karny

1 wrzesień 1939 - Wieluń uległ zbombardowaniu

wrzesień 1939 - terenów od Krakowa po Częstochowę broniły północne skrzydło Armii "Kraków"

15 luty 1945 - w Krakowie po wojennej przerwie uruchomiona zostaje stacja radiowa o mocy 10 kW

po 1945 - po dużej rozbudowie istniejącej od 1923 fabryczki "Potas" powstają duże Zakłady Chemiczne "Alwernia" w Alwerni.

W okresie planu 6-letniego pod Krakowem...