Szlak Rzędkowicki

Opublikowano: niedziela, 02, lipiec 2017

znaki zielone 20,6 km /nr ewid. SL-7009/

KOSTKOWICE Zalew (0 km) styk z zieloną trasą rowerową hotelu "Ostaniec" z Kroczyc do Rzędkowic Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak był krótszy i zaczynał się dopiero 4,8 km dalej w rezerwacie "Góra Zborów" - początek obszaru Skał Kroczyckich - Góra Słupsko [362 m n.p.m.] z grodziskiem (0,4 km) - KOSTKOWICE północno-zachodni skraj wsi (0,6 km) - pasmo Jastrzębnik (1,8 km) - (2,2 km) skrzyżowanie z okrężnym szlakiem rowerowo-narciarskim Hotelu "Ostaniec"- (3,2 km) połączenie z niebieskim Szlakiem Warowni Jurajskich ze Zdowa, skrzyżowanie z żółtym Szlakiem Zamonitu ze Zdowa do Kroczyc oraz skrzyżowanie ze zbiegiem kilku odnóg okrężnego szlaku rowerowo-narciarskiego Hotelu "Ostaniec". Jedna z odnóg tego ostatniego szlaku biegnie wraz ze Szlakiem Rzędkowickim - (3,7 km) odbicie okrężnego szlaku rowerowo-narciarskiego Hotelu "Ostaniec" - (4,1 km) odbicie niebieskiego Szlaku Warowni Jurajskich do Podlesic oraz skrzyżowanie z czerwonym rowerowym szlakiem Orlich Gniazd z Podlesic do Zdowa i żółtym okrężnym szlakiem rowerowo-narciarskim Hotelu "Ostaniec" - przełęcz między G. Zborów i Pasmem Kołoczyk (4,4 km) połączenie z czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd i Transjurajskim Szlakiem Konnym ze Zdowa oraz początek pieszego czarnego szlaku łącznikowego do parkingu przy J. Głębokiej - REZ. GÓRA ZBORÓW [468 m n.p.m.] (4,8 km) punkt widokowy - koniec obszaru Skał Kroczyckich - droga Żarki-Kroczyce (5,2 km) odbicie czerwonego Szlaku Orlich Gniazd i szlaku konnego do zamku "Bąkowiec" w Morsku, połączenie z rowerowym czarnym szlakiem z Huciska i zieloną trasą rowerową hotelu "Ostaniec" z Kostkowic - początek obszaru Skał Podlesickich - (6,2 km) odbicie czarnego i zielonego szlaku rowerowego północnym obejściem Skał Rzędkowickich do Rzędkowic Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak biegł północnym obejściem zgodnie z obecnym przebiegiem szlaków rowerowych - koniec obszaru Skał Podlesickich i początek obszaru Skał Rzędkowickich (7,5 km) - skała Wysoka (8,6 km) ponowne połączenie ze szlakami rowerowymi czarnym i zielonym biegnącymi północnym obejściem Skał Rzędkowickich - koniec obszaru Skał Rzędkowickich - RZĘDKOWICE (8,8 km) odbicie rowerowego szlaku czarnego do Góry Włodowskiej przez st. tow. PKP Góra Włodowska - RZĘDKOWICE (8,9 km) początek pieszego czarnego Szlaku Kroczyckiego do zamku "Bąkowiec" w Morsku i odejście rowerowego szlaku zielonego do Podlesic - nieczynne wyrobiska kamienia wapiennego - GÓRA WŁODOWSKA (11,4 km) - na północ G. Włodowska [410 m n.p.m.] - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak po wejściu do lasu Łoszczyska biegł dalej prosto leśnym duktem na zachód do torów CMK, pod którymi przechodził w okolicy przysiółka Bory Dolne i dalej biegł przez dzielnicę Myszkowa Pohulanka , stację PKP Myszków-Światowit, drogą polną między torami kolejowymi a zakładem przemysłowym obecny bieg szlaku osiągnąć na w okolicy stacji PKP Myszków-Mrzygłód MYSZKÓW MRZYGŁÓD okolice stacji PKP (19,2 km) połączenie z rowerowym niebieskim Szlakiem HutnictwaUwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak kończył się na stacji PKP Myszków Światowit obecnie biegnie do Rynku - MYSZKÓW MRZYGŁÓD Rynek (20,6 km) początek czarnego szlaku pieszego do przysiółka Zazdrość i dalszy bieg rowerowego szlaku niebieskiego do Poręby 

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.